Dostupné metódy:

Volanie API prebieha vždy na URL https://evidujem.sk/api/.

Štruktúra volania

Názov parametruUkážka hodnotyPopis
EMAILjanko.mrkvicka@mojbiznis.skVáš registračný email
SIGNATURE0123456789abcdef0123456789abcdefPodpis - bližšie informácie v generácii podpisu
METHODaddIncomeZoznam volaných metód a ich príslušných dát nájdete v zozname nižšie
DATAZávisí od volanej metódy (serializované pole)

Štruktúra odpovede

Odpoveď servra je vždy vo formáte JSON a je špecifická podľa typu požiadavku. Chybová odpoveď je definovaná nižšie

Generovanie podpisu

Podpis slúži na overenie odosielateľa zasielaných dát. Overenie prebieha pomocou kľúča (KEY), ktorý si môžete vygenerovať v nastaveniach aplikácie.

Samotný výpočet podpisu prebieha pomocou nasledujúceho kódu v PHP:


<?php $signature = md5($KEY . $METHOD . serialize($DATA)); ?>

Podpis generovaný týmto spôsobom je vyžadovaný vždy pri odosielaní požiadavku, kde METHOD a DATA predstavujú obsah príslušných parametrov požiadavku.
Pokiaľ už máte DATA serializované, metóda serialize sa na nich nevolá.


Metódy a ich dáta

> addIncome <

Požiadavok slúži na pridanie príjmu s možnosťou generovania faktúry.

Štruktúra parametru DATA v požiadavku klienta

array(){
 'title' => 'Názov položky', //v prípade nastavenia 'invoice' je ignorovaný a generuje sa číslo faktúry
 'description' => 'Popis',
 'customer' => 'Hraško s.r.o.',
 'addDate' => '1.1.2015', //dátum pridania
 'dueDate' => '20.1.2015', //dátum splatnosti
 'payedDate' => '10.1.2015', //dátum zaplatenia, v prípade nezaplatenia NULL
 'price' => 101.50,
 'vat' => 0, //v prípade platcov DPH konkrétna hodnota
 'taxable' => true,

 'invoice' => array( //v prípade generovania faktúry sa zahrnú i tieto dáta
  'generateLink' => false //v prípade true vráti URL adresu pre stiahnutie faktúry

  'payType' => 0, //spôsob platby - hodnota podľa zoznamu nižšie
  'payConst' => '0308', //konštantný symbol
  'paySpec' => '', //špecifický symbol
  'topNote' => '', //poznámka nad čiarou
  'issuedBy' => 'Ing. Janko Mrknička', //kto inzerát vystavuje
  'phone' => '0900123456', //telefón na vystavovateľa faktúry
  'email' => 'janko.mrkvicka@mojbiznis.sk', //email na vystavovateľa faktúry
  'deliveryType' => 0, //spôsob dodania - hodnota podľa zoznamu nižšie
  'deliveryDate' => '20.1.2015', //dátum dodania
  'note' => 'Nie sme platcami DPH', //poznámka

  'items' => array( //zoznam položiek
   array(
    'title' => 'Názov položky',
    'amount' => 2, //množstvo
    'unit' => 'ks.', //jednotka  
    'price' => 10.5, //cena za kus   
    'subtotal' => 21, //celková cena
    'note' => '', //poznámka
   ),
   array(
    //ďalší prvok..
   ),
  ),
 ),
}
Číselníky hodnôt
payType - Spôsob platby
0Bankový prevod
1Hotovosť
2Kartou
3Dobierka
4Vzájomný zápočet
deliveryType - Spôsob doručenia
-1
0Osobne
1Poštou
2Kuriérom
3Dopravou

Štruktúra odpovede servra

{
 "title" : "Názov vytvoreného záznamu alebo faktúry",
 "url" : "Názov položky", //len v prípade zadania 'invoice' a hodnoty 'generateLink' nastavenej na true
}

> addCustomer <

Pridanie zákazníka či dodávateľa. Mimo company sú položky nepovinné.

Štruktúra parametru DATA v požiadavku klienta

array(){
 'company' => 'Meno osoby alebo názov firmy',
 'ico' => '012345678', //IČO
 'dic' => '12345678910', //DIČ
 'idic' => 'SK 12345678910', //IČ DPH
 'description' => 'Popis k zákazníkovi / dodávateľovi',
 'address' => 'Adresa kontaktu',
 'zip' => '01234', //PSČ
 'city' => 'Mesto',
 'country' => 'Štát',   
 'person' => 'Kontaktná osoba',
 'phone' => 'Telefón',
 'email' => 'Email@email.mail', 
}

Štruktúra odpovede servra

{
 "state" : "OK",
}

> editCustomer <

Aktualizácia zákazníka či dodávateľa. Mimo company sú položky nepovinné.
Štruktúra parametru DATA je zhodná so štruktúrov pri volaní metódy addCustomer.


Štruktúra odpovede servra v prípade chyby

{
 "error" : "Popis chyby",
}

Tento web používa k poskytovaniu služieb súbory cookies. Používaním tohto webu s tým súhlasíte. OK Ďalšie informácie