Odber noviniek

Potrebujete vedieť, aké povinnosti má živnostník, ktorý svoju živnosť prevádzkuje popri štúdiu alebo zamestnaní? Povieme si o platbách takýchto osôb pre zdravotnú poisťovňu, sociálnu poisťovňu a daňový úrad.

Prevádzkovanie živnosti popri štúdiua) Zdravotná poisťovňa

Preddavky za zdravotné poistenie za Vás platí štát. V prípade, že ste ako študent-živnostník minulý rok mali zárobok, potom po skončení roka musíte zaplatiť zdravotné odvody z vymeriavacieho základu. V tom je jeho výhoda oproti neštudujúcemu živnostníkovi, ktorý by musel platiť bez ohľadu na príjem. Tretí rok podnikania a ďalšie platíte preddavky vo výške 14 % z vymeriavacieho základu podľa daňového priznania spred dvoch rokov. Pre zdravotne ťažko postihnutých je to 7 %.

Živnostenský úrad sám prihlasuje osobu na zdravotnú poisťovňu po založení jej živnosti. Ak teda ste študentom, potrebujete to zdravotnej poisťovni nahlásiť. Nezabudnite skontrolovať, či spĺňate status študenta, ktorý je pre rôzne stupne vysokoškolského vzdelania obmedzený vekom.

b) Daňový úrad

Každý začínajúci živnostník, aj študent a zamestanec platí jednorazovo daň z príjmu až po podaní daňového priznania, teda po skončení roka. Neplatí teda mesačné preddavky. Živnostníci, ktorí zarobia menej ako je čiastka 1901,67 € (t.j. polovica nezdaniteľnej časti základu dane), nemusia podávať daňové priznanie a následne ani platiť daň.

c) Sociálna poisťovňa

Po založení živnosti sú sociálne odvody povinné najskôr od júla ďalšieho kalendárneho roka, keďže ich výška sa určuje z minuloročných príjmov, ktoré majú začínajúci živnostníci nulové. Nemusíte sa teda registrovať. Registrácia a platba sú povinné, iba ak Váš príjem presiahne za rok 2015 výšku 5 148 €. V prípade, že takýto príjem nedosiahnete, môžete od roku po založení živnosti platiť odvody v ľubovoľnej výške ako dobrovoľný platca.

Prevádzkovanie živnosti popri zamestnanía) Zdravotná poisťovňa

Prevádzkovatelia živnosti popri zamestnaní nie sú povinní platiť preddavky do zdravotnej poisťovne, respektíve si sami určujú veľkosť preddavkov. Určiť si preddavky na sumu 0 € nemusí byť výhodné z nasledovného dôvodu: zdravotná poisťovňa pri ročnom zúčtovaní vypočíta sumu, ktorú ste mali na odvodoch zaplatiť. Tak môže vzniknúť veľký nedoplatok, ktorý budete musieť doplatiť jednorazovo. Platí to aj v opačnom prípade a ak ste na preddavkoch zaplatili vyššiu sumu, ako vyšla pri ročnom zúčtovaní, rozdiel Vám bude vrátený.

Zamestnaným živnostníkom ostáva povinnosť sa do zdravotnej poisťovne registrovať a to do ôsmych dní po začatí podnikania. Pre tých, ktorí sú povinní platiť preddavky, je to minimálne 56,68 € na mesiac v roku 2015.

b) Daňový úrad

Zamestnaní živnostníci musia podávať daňové priznanie typu B a určujú si základ dane z príjmov rovnako, ako iní podnikatelia. Základ dane si môžu znížiť o výdavky, ktoré im preukázateľne slúžia na dosiahnutie alebo udržanie príjmov a sú uvedené v daňovej evidencii alebo účtovníctve.

c) Sociálna poisťovňa

Podmienky odvodov do sociálnej poisťovne sú rovnaké, ako pre živnostníka bez zamestnania. Podobne, ako študent-živnostník, odvody platíte v prípade, že Váš príjem presiahol stanovenú výšku na dané obdobie, t.j. kalendárny rok. Táto stanovená výška príjmov sa však každý rok mení. Sociálna poisťovňa (na základe informácií o vašich príjmoch od daňového úradu) zistí, či ste od 1.7. povinný platiť odvody. Pokiaľ áno, oznámi Vám to písomne spolu s výškou týchto odvodov. Založenie živnosti si nežiada registráciu do sociálnej poisťovne. Minimálna výška odvodov do sociálnej poisťovne v roku 2015 je stanovená na čiastku 136,57 € na mesiac.Tento web používa k poskytovaniu služieb súbory cookies. Používaním tohto webu s tým súhlasíte. OK Ďalšie informácie