Odber noviniek

Registráciu zdaniteľných osôb, ktoré nie sú platcami DPH a dodávajú alebo prijímajú služby do/z členských štátov EÚ ustanovuje § 7a zákona o DPH. Pozrieme sa na to, kto je povinný sa registrovať, kto nie a aké povinnosti registrácia prináša.

Kto sa musí registrovať?Registrovať sa musí zdaniteľná osoba, pred:

- prijatím služby z členského štátu EÚ, pri ktorej vzniká daňová povinnosť (§ 69 ods. 3 zákona o DPH).
- dodaním služby do členského štátu, pričom miesto dodania sa určí podľa § 15 ods. 1 zákona o DPH.

Žiadosť o registráciu sa nepodáva v prípade, že:

- osoba príjme službu od poskytovateľa v treťom štáte, alebo poskytne službu príjemcovi v treťom štáte.
- osoba príjme službu od nezdaniteľného dodávateľa tj. bežného občana, alebo nezdaniteľnému príjemcovi službu dodá.
- osoba príjme službu v tuzemsku od dane oslobodenú, alebo dodá službu oslobodenú od dane v členskom štáte príjemcu. Príkladmi na služby oslobodené od dane bývajú: poštové, kultúrne, poisťovanie či zdravotnícke služby.
- miesto dodania služby sa určuje podľa výnimiek opísaných § 16 alebo § 15 ods. 2 zákona o DPH.
- osoba je registrovaná za platiteľa dane (§ 4, § 4a, § 5, § 6) alebo je registrovaná pre daň (§ 7 zákona o DPH).

RegistráciaBez ohľadu na to, akej hodnoty je prijatá alebo dodaná služba, je potrebné sa registrovať ešte pred jej prijatím či dodaním. Do siedmych dní od doručenia žiadosti daňový úrad zdaniteľnú osobu zaregistruje, vydá jej osvedčenie o registrácii a pridelí jej IČ (identifikačné číslo) pre DPH. Registrácia je nutná aj vtedy, ak ide len o jednorazové dodanie či prijatie služby. Touto registráciou zdaniteľná osoba nezískava status platiteľa dane.

Aké povinnosti vznikajú registráciou?V prípade dodávania služby vzniká pre zdaniteľnú osobu povinnosť dodávať službu pod svojim identifikačným číslom. Tiež si musí viesť záznamy o službách dodaných v inom členskom štáte (§ 70 zákona o DPH). Najneskôr do 25 dní po ukončení kalendárneho štvrťroka v ktorom dodala služby, musí podať súhrnný výkaz za tento štvrťrok (§ 80 zákona o DPH).

V prípade prijatia služby si musí zdaniteľná osoba objednávať službu pod svojim identifikačným číslom. Ďalej musí z prijatej služby odviesť daň (§ 69 ods. 3 zákona o DPH). Na odčítanie dane nemá nárok. Daňové priznanie a zaplatenie dane je nutné vybaviť v lehote 25 dní od konca kalendárneho mesiaca, v ktorom daňová povinnosť vznikla. O prijatých službách, za ktoré treba odviesť daň si prijímateľ vedie záznamy (§ 70 zákona o DPH).

Za prípadné nesplnenie registračnej povinnosti daňový úrad ukladá pokutu.

Naša aplikácia plne podporuje vedenie daňovej evidencie i pre podnikateľov registrovaných podľa § 7a zákona o DPH.Tento web používa k poskytovaniu služieb súbory cookies. Používaním tohto webu s tým súhlasíte. OK Ďalšie informácie