Odber noviniek

Pokiaľ sa rozhodujete, či pri svojom podnikaní zvoliť jednoduché účtovníctvo, daňovú evidenciu či paušálne výdavky, v tomto článku si spravíte jasno. Porovnáme si všetky tieto varianty a povieme si, kedy a prečo je daňová evidencia najvýhodnejším riešením.

Najprv sa pozrieme na rozdiel medzi daňovou evidenciou a jednoduchým účtovníctvom z pohľadu náročnosti, požiadavkov a výhod / nevýhod. Kto teda môže viesť daňovú evidenciu a kto musí ostať pri jednoduchom účtovníctve?

Daňovú evidenciu môže viesť každý daňovník, ktorý je fyzickou osobou a má príjmy z podnikania (živnosť, poľnohospodárska výroba, lesné / vodné hospodárstvo, podnikanie podľa osobitných predpisov) či inej samostatne zárobkovej činnosti, pričom preukazuje skutočné daňové výdavky. Môžete zamestnávať zamestnancov a taktiež môžete byť platcom DPH. Viac v § 6 ZoDP. Ak to všetko spĺňate, nič Vám nebráni daňovú evidenciu viesť. Otázkou ostáva, čo z toho budete mať.

Oproti jednoduchému účtovníctvu v daňovej evidencii nepodliehate zákonu o účtovníctve §1 ods. 1 písm. a) bod. 3 Zákona o účtovníctve, len daňovým zákonom a teda sa Vás netýka predovšetkým:

- otváranie/uzatváranie účtovných kníh
- vyčísľovanie kurzových rozdielov
- zostavovanie účtovnej uzávierky
- vykonávanie inventarizácie
- pokuty za porušenie účtovných predpisov
- oceňovať majetok reálnou hodnotou
- zostavovať účtovný odpisový plán


V neposlednom rade taktiež ušetríte peniaze za platenie účtovníka.

Týkať sa Vás bude len vedenie daňovej evidencie podľa § 6 ods. 11 ZoDP o:

a) príjmoch v časovom slede v členení potrebnom na zistenie základu dane (čiastkového základu dane) vrátane prijatých dokladov, ktoré spĺňajú náležitosti účtovných dokladov
b) daňových výdavkoch v časovom slede v členení potrebnom na zistenie základu dane (čiastkového základu dane) vrátane vydaných dokladov, ktoré spĺňajú náležitosti účtovných dokladov
c) hmotnom majetku a nehmotnom majetku zaradenom do obchodného majetku
d) zásobách a pohľadávkach,
e) záväzkoch.


Nakoniec sa pozrieme na uplatňovanie paušálnych výdavkov. Paušálne výdavky si môžete uplatňovať len do výšky
5 040 € ročne (420 € mesačne) pri získaní oprávnenia vykonávať podnikateľskú činnosť v priebehu zdaňovacieho obdobia a nesmiete byť platcami DPH. Uplatňovať si môžete paušálne výdavky vo výške 40%, kde sú zahrnuté všetky daňové výdavky okrem poistného a príspevkov. Týkať sa Vás tak bude vedenie evidencie len pre body a) a d) vyššie.

Pokiaľ teda máte možnosť daňovú evidenciu viesť (či uplatňovať si paušálne výdavky), odporúčame Vám túto možnosť využiť a ušetriť tak peniaze, čas a vrásky na čele.

Na správne vedenie daňovej evidencie či paušálnych výdavkov slúži naša špecializovaná aplikácia, ktorá má základné funkcie pre evidenciu zdarma! Zaregistrujte sa a začnite evidovať s Evidujem.sk .

A ak Vás zaujíma samotný postup evidovania, prejdite na náš ďalší článok Vedenie daňovej evidencie - príjmy a výdavky.Tento web používa k poskytovaniu služieb súbory cookies. Používaním tohto webu s tým súhlasíte. OK Ďalšie informácie