Odber noviniek

Od 1.1.2016 sa mení výška minimálnych odvodov samostatne zárobkovo činných osôb (SZČO) do zdravotnej aj Sociálnej poisťovne. Popíšeme, aké budú odvody pre živnostníkov, ktorí neprevádzkujú živnosť ani popri štúdiu, ani popri zamestnaní.

Zdravotná poisťovňa


Nový živnostník, ktorý nie je zamestnaný a nie je poistencom štátu musí preddavky platiť vo výške minimálne 60,06 € za mesiac. Polovicu tejto sumy platia osoby zdravotne postihnuté. Samozrejme platí, že po ročnom zúčtovaní zdravotného poistného sa prípadný preplatok živnostníkovi vráti, alebo naopak, živnostník musí vyrovnať nedoplatok. Maximálna výška preddavku za mesiac je 600,60 €.

Sociálna poisťovňa


SZČO, ktorej príjmy za rok 2014 nepresiahli hranicu 4944 € nemá povinnosť od 1.7.2015 do 30.6.2016 platiť odvody do Sociálnej poisťovne. Aby SZČO bola povinná platiť odvody do Sociálnej poisťovne od 1.7.2016, musí jej príjem za rok 2015 presiahnuť 5148 €. Existuje aj možnosť platiť dobrovoľné poistenie prostredníctvom jedného zvoleného balíka. Sociálne odvody sa líšia od preddavkov do zdravotnej poisťovne v tom, že tu neexistuje žiadne ročné zúčtovanie.

Výpočet vymeriavacieho základu


Pre platenie zdravotných a sociálnych odvodov sa používa jednotný vymeriavací základ. Minimálny vymeriavací základ na platenie odvodov, ktorý sa odvíja od priemernej mesačnej mzdy, bude od roku 2016 v sume 429 €. Predstavuje to polovicu priemernej mzdy za rok 2014 na Slovensku. Maximálny vymeriavací základ sa rovná päťnásobku priemernej mzdy za mesiac, teda 4290 €.

Živnostník si môže svoje preddavky do zdravotnej poisťovne na rok 2016 vypočítať týmto spôsobom:

1. K čiastkovému základu dane z podnikania za rok 2014 pripočítame zaplatené poistné na sociálne a zdravotné poistenie.
2. Predošlý medzisúčet vynásobíme koeficientom 1,486.
3. Dostali sme ročný vymeriavací základ. Predelíme ho počtom mesiacov nášho podnikania počas roku 2014.
4. Preddavok sa určuje vo výške 14% z mesačného vymeriavacieho základu. Výnimkou sú osoby SZČO so zdravotným postihnutím, pre ktoré je to 7%.


S ohľadom na aktualizáciu minimálneho a maximálneho vymeriavacieho základu sa mení výška odvodov do Sociálnej poisťovne – minimálnych aj maximálnych. Živnostník bude v roku 2016 platiť minimálne 142,20 € mesačne, maximálne 1 422,13 € za mesiac.

Preddavok na poistné do zdravotnej poisťovne je –rovnako, ako mesačné poistné do Sociálnej poisťovne- splatný do ôsmeho dňa po uplynutí kalendárneho mesiaca, za ktorý platíme.Tento web používa k poskytovaniu služieb súbory cookies. Používaním tohto webu s tým súhlasíte. OK Ďalšie informácie