Odber noviniek

V predchádzajúcom článku sme sa zamerali na príjmy a výdavky. Dnes sa posuniem o krok ďalej a to k pohľadávkam a záväzkom. Po prečítaní tohto článku tak budete mať ako bežný živnostník väčšinu potrebných znalostí na vedenie daňovej evidencie.

Pohľadávky


Pohľadávkou sa rozumie právo veriteľa požadovať na dlžníkovi plnenie určitého záväzku. Pohľadávka vzniká v momente, kedy klientom (teda budúcim dlžníkom) uzavriete zmluvu, v rámci ktorej sa dohodnete o odklade platby. Pohľadávka následne zaniká po zaplatení dlžnej sumy, prípadne iným spôsobom splatenia, započítaním, odpustením dlhu atď.

Prakticky vždy, keď vystavujete faktúru za vaše služby či predaj nejakého tovaru či podpíšete zmluvu, vzniká Vám pohľadávka voči tomuto klientovi.

Pozrieme sa ešte na platcov DPH. Ak im vznikne pohľadávka, musia ju evidovať bez DPH, tj. jej výšku rovnú obstarávacej cene. Je to z toho dôvodu, že DPH odváza na výstupe.

K pohľadávkam v cudzej mene sa pristupuje rovnakým spôsobom ako k výdavkom / príjmom v cudzej mene. Postup sme uviedli v predchádzajúcom článku.

Obsah pohľadávky


Zákon presne nedefinuje obsah pohľadávky, avšak určite by mala obsahovať všetko potrebné, aby ste vedeli kto Vám dlží, koľko, za čo a kedy Vám to má / mal splatiť. Určite by teda mala obsahovať minimálne tieto položky:

- dátum
- doklad (na základe ktorého vzniká)
- dlžník
- čiastka
- splatnosť
- splatená dňa (v prípade, že pohľadávku plánujete evidovať naďalej mimo samotného príjmu)

Záväzky


Záväzok predstavuje opačný stav oproti pohľadávke, kedy ste práve vy v pozícii dlžníka. Je to teda Vaša povinnosť z minulých udalostí, ktorá pravdepodobne zníži Vaše ekonomické úžitky. Záväzok pritom vzniká na základe zmluvy o prijatí tovaru, materiálu či služby od dodávateľa. Vznikajú tiež pri prijatí zálohy, úveroch, alebo často tiež na základe špeciálnych udalostí ako spôsobenie škody, neplnenia zmluv a pod. Záväzok zaniká zaplatením dlžnej sumy či iným splatením záväzku podnikateľa dodávateľovi.

Pre platcov DPH opäť platí, že si záväzky evidujú bez DPH, keďže DPH si uplatnili ako odpočet na vstupe.

V prípade záväzku v cudzej mene platia rovnaké pravidlá ako pre pohľadávky. Rovnako obsah záväzku je zhodný s obsahom pohľadávky, keďže potrebujete zaznamenať rovnaké informácie.

Vzájomný zápočet pohľadávky a záväzku


Podľa zákona § 580 a § 581 Občianského zákonníka má podnikateľ možnosť využiť tzv. vzájomný zápočet, v rámci ktorého ak dvaja podnikatelia majú vzájomne pohľadávky, ktoré majú rovnaký druh plnenia (väčšinou finančné) a kryjú sa, môžu sa započítať a tým zaniknúť. Táto situácia nastáva, ak máte súčasne pohľadávku i záväzok voči inej osobe. Môžu byť buď v rovnakej výške (kedy sa kryjú), ináč ich započítaním vzniká rozdiel, ktorý sa buď následne dorovná dlžníkom, alebo vznikne nová pohľadávka/záväzok. Započítaním tieto pohľadávky a záväzky zanikajú.Tento web používa k poskytovaniu služieb súbory cookies. Používaním tohto webu s tým súhlasíte. OK Ďalšie informácie